Co to jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

KPiR jest skrótem stosowanym zamiennie do pełnego znaczenia pojęcia „Księga przychodów i rozchodów”. Jest to dokument, w którym ewidencjonuje się wszystkie operacje gospodarcze, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją uproszczoną, w której księguje się wszelkie operacje gospodarcze związane z przychodami (np. przychody ze …

Jak zaksięgować fakturę zakupu?

Aby zaksięgować jakąkolwiek fakturę zakupu, należy wpierw sprawdzić jej poprawność. Należy sprawdzić wszelkie dane umieszczone przez sprzedawcę na fakturze, takie jak dane firmy, informacje o towarze lub usłudze oraz to czy dana faktura została wystawiona w dwóch egzemplarzach – jest to obowiązek stawiany przez przepisy prawa.

Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy podatku dochodowego oraz sposobu prowadzenia księgowości. Obowiązuje to obydwie grupy podatników – tych, którzy prowadzą działalność stacjonarnie i tych, którzy prowadzą ją tylko elektronicznie. Nie istnieją oddzielne zasady dla działalności prowadzonych w formie stacjonarnej, a elektronicznej, zasady są te same i odnoszą się do …

Jak prawidłowo wystawić e-fakturę?

Każdy przedsiębiorca, który posiada status czynnego podatnika VAT zmuszony jest do wystawiania faktur. Dodatkowo osoby, które są zwolnione z VAT również mogą obecnie wystawiać faktury – ale nie muszą. Faktury mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej, w tej drugiej mamy właśnie do czynienia z pojęciem e-faktury. E-faktura powinna zawierać …

Program do magazynu

Firmy bardzo często zastanawiają się nad tym jaki mają wybrać program do zarządzania magazynem. Najlepiej zacząć od początku – uświadomić sobie co tak naprawdę potrzebujemy teraz, co będziemy potrzebowali w przyszłości, a wtedy sprawdzić jaki program jest w stanie to zaoferować.