Zakup na raty – rozliczenie i ewidencja w KPiR

Oferty zakupów na raty kierowane są nie tylko do osób prywatnych, ale także do przedsiębiorców. Wielu z nich ulega atrakcyjnym z ich punktu widzenia promocjom, decydując się na nabycie konkretnych towarów lub usług z rozłożonymi terminami płatności. W szczególności wielką popularnością także wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą cieszą się …

Wszystko, co musisz wiedzieć o karach umownych w świetle podatku dochodowego

Pod pojęciem kar umownych zwykle rozumie się zawarte w umowie należne kwoty, które jedna ze stron transakcji będzie mogła pobrać od drugiej strony, jeśli dane zobowiązanie nie zostanie należycie spełnione. Czasem w trakcie realizacji projektu jego wykonawca rezygnuje ze współpracy ze zleceniodawcą, narażając się tym samym na konieczność zapłacenia kary …

Powraca wersja papierowa deklaracji CIT – 8

Już od 25 października 2019 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli składać zeznania CIT-8 w postaci papierowej. Ministerstwo Finansów powiadamia, że ustawą z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. …

Niezgłoszona darowizna a konsekwencje podatkowe

W przypadku otrzymania darowizny bardzo istotną kwestią okazuje się niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Jeśli bowiem dojdzie do zaniedbania tego obowiązku, może pociągnąć to za sobą szereg konsekwencji w postaci określonych sankcji karnych. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem na podatniku ciąży pewna odpowiedzialność związana z koniecznością zgłoszenia do odpowiednich …

WDT dla osoby fizycznej – jaka stawka VAT?

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców. Dotyczą one m.in. czynnego udziału w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Jeśli sprzedajesz swoje towary osobom i firmom zagranicznym, powinieneś znać zasady rozliczania podatku VAT w takich sytuacjach. Ponadto warto również mieć świadomość, że wspomniane zasady różnią się w zależności od …

Jak założyć biuro rachunkowe ?

Wielu młodych ludzi decyduje się na studia z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości. Wówczas uzyskują oni wiedzę niezbędną do np. prowadzenia biura rachunkowego. Wielu z nich po ukończeniu szkoły decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej — biuro rachunkowe czy działalność w zakresie doradztwa podatkowego. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy jak założyć …

Skany faktur a prawo do odliczania VAT

Obecnie doszło do znacznego zliberalizowania przepisów odnoszących się do formy przekazywania faktur. Najwięcej wątpliwości z punktu widzenia księgowych budzi jednak fakt możliwości uznania zeskanowanej faktury papierowej za dokument uprawniający nabywcę do odliczenia podatku VAT. Jak w takim wypadku należy traktować skan faktury? Wyjaśnienie tych kwestii okazuje się bardzo istotne, jeśli …

Jak rozliczyć zatrudnienie małżonka w 2019 roku?

W 2019 roku weszły w życie nowe przepisy prawne, na mocy których osobom prowadzącym własną firmę udostępniono możliwość rozliczenia w kosztach działalności wynagrodzenia wypłaconego współmałżonkowi. Nie ma tutaj zasadniczo znaczenia, czy dana osoba pracuje w firmie swojego małżonka w oparciu o umowę o pracę, czy też umowę cywilnoprawną. Warto jednak …

Czy śmierć przedsiębiorcy to śmierć firmy?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to najpopularniejsza forma przedsiębiorczości w Polsce. Jeszcze do niedawna ewentualna śmierć właściciela takiej firmy wiązała się również z jej automatycznym upadkiem na skutek ścisłego związania z osobą przedsiębiorcy i braku odpowiednich rozwiązań sukcesyjnych w tym zakresie, pozwalających na przeniesienie praw do firmy na spadkobierców danego przedsiębiorcy. …

Co zrobić z nadpłaconym podatkiem VAT ?

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, może się tak zdarzyć, że podatek naliczony jest wyższy od należnego, czyli masz nadwyżkę. Co z nią zrobić? Najprostszym rozwiązaniem (nie jest to jedyne rozwiązanie) jest wystąpienie o zwrot „nadwyżki” podatku na rachunek bankowy. Jednak często nie jest najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy. Zatem co zrobić …