Klasyfikacja i amortyzacja budynku usługowo-mieszkalnego – na czym polega?

Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej w wielu wypadkach postanawiają o prowadzeniu firmy w miejscu swojego zamieszkania. W ten sposób dochodzi do zmiany przeznaczenia budynku mieszkalnego w obiekt o charakterze mieszanym. W takiej sytuacji pojawia się z reguły problem, w jaki sposób zamortyzować budynek, co do którego nie …

Kody towarów w JPK – podstawowe informacje

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów przygotowało pewne zmiany dotyczące Jednolitych Plików Kontrolnych VAT, które w świetle nowych regulacji prawnych zostały połączone z deklaracją VAT. Ponieważ kwestie te budziły szereg wątpliwości u podatników wprowadzono na rynek bezpłatną broszurę informacyjną zawierającą praktyczne wskazówki co do tego, jak prezentuje się nowy JPK oraz …

Urlop bezpłatny – kiedy można z niego skorzystać ?

Istnieje wiele rodzajów urlopów, ale w dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć definicję urlopu bezpłatnego, kto może się o niego ubiegać, jakie są warunki, a także jakie mamy prawa, przebywając na urlopie bezpłatnym. Podpowiemy również, co należy wykonać, aby móc z tego urlopu skorzystać. Urlop bezpłatny – definicja Urlop bezpłatny to …

Prowadzenie zapisów w KPiR – technika, terminy, dokumenty księgowe

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące terminu dokonywania zapisów w księdze. Zaznaczyć należy, że możliwe są trzy sytuacje, w których terminy dokonywania zapisów będą się od siebie różnić. Wymieńmy pokrótce następujące sytuację: Przedsiębiorca zleca prowadzenie PKPiR biuru rachunkowemu. Przedsiębiorca nie dokonuje wtedy zapisów w PKPiR samodzielnie, zobowiązany …

Metoda memoriałowa i metoda kasowa

Na samym początku warto wspomnieć, iż przyjęcie określonej metody rozliczania podatków może mieć wpływ na ustalenie wyniku finansowego w konkretnym roku podatkowym. Tak więc metoda dokonywania zapisów ma wpływ na ustalenie dochodu, a w konsekwencji – na ustalenie podatku dochodowego za rok podatkowy, w którym stosowaliśmy daną metodę. Rozróżnić możemy …

Badanie sprawozdania finansowego w 2020 roku – jak to wygląda?

Przedsiębiorstwa po zakończeniu każdego okresu podatkowego przypadającego na dany rok zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego stworzonego w oparciu o wyniki przeprowadzonego spisu z natury. Zanim takie sprawozdanie zostanie ostatecznie zatwierdzone, wymaga się, aby zostało ono poddane szczegółowemu badaniu przez biegłych rewidentów. Zobligowanie takie wynika wprost z obowiązującej aktualnie ustawy …

Przychody oraz koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za …

Czym jest Księga przychodów i rozchodów oraz jak ją prowadzić?

Na początku artykułu przybliżymy definicję Księgi Przychodów i Rozchodów, jest to księga do bieżącej ewidencji księgowej, która służy do księgowania wszelkich przychodów oraz wydatków. W szczególności przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców. Taka forma ewidencji jest najprostszym sposobem na księgowanie dochodów i wydatków w swojej firmie. Księgowanie w KPiR: zakup towarów …

Czy można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego po ustaniu zatrudnienia ?

Często zastanawiamy się, czy po ustaniu zatrudnienia w razie choroby przysługuje nam zwolnienie lekarskie. Jest to możliwe, jednak muszą być ku temu pewne przesłanki. W tym artykule postaramy się przybliżyć tę kwestię.   Każdemu z nas może zdarzyć się, że z dnia na dzień otrzymamy wypowiedzenie z pracy. Tytuł ubezpieczenia …

Forma prowadzenia rachunkowości – czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR ?

W celu ustalenia podstawy opodatkowania u przedsiębiorcy niezbędna jest odpowiednia ewidencja. Przedsiębiorcy mają do czynienia z trzema rodzajami prowadzenia ewidencji (używanych w rachunkowości). Przedsiębiorcy powinni prowadzić jedną z nich (z wyjątkiem osób opodatkowanych kartą podatkową): 1) ewidencja przychodów (sprzedaży) – przy ryczałcie ewidencjonowanym, 2) podatkowa księga przychodów i rozchodów – …