Zakup paliwa na terenie UE a odliczenie VAT

Obecnie coraz więcej polskich firm decyduje się na przeniesienie części prowadzonej działalności gospodarczej zagranicę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw szukających nowych rynków zbytu. Trzeba mieć jednak świadomość, że zasięg międzynarodowy funkcjonowania podmiotu gospodarczego nieodmiennie wiąże się z koniecznością ponoszenia różnych wydatków w krajach ościennych. Wówczas pojawiają się wątpliwości co …

Co to jest wsparcie de minimis i na czym ono polega?

Pomoc de minimis jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia od różnych instytucji państwowych w związku z uzyskaniem dotacji czy zwolnieniem podatkowym (w tym też rozłożeniu jego płatności na raty, odroczeniu terminu płatności). Pomoc taka nie może przekraczać kwoty 200 tys. euro i daje zabezpieczenie spłaty ewentualnego …

Zasady przechowywania dokumentacji księgowej w KPiR

Dokumenty księgowe to bardzo ważne akty, o które trzeba dbać w szczególny sposób. Odpowiednie zasady dotyczą nie tylko reguł ich prawidłowego wypełniania, ale także wytycznych odnoszących się do ich przechowywania. Jeśli w trakcie kontroli danej firmy przez upoważnione do tego organy zostaną ujawnione różne nieprawidłowości w tym względzie, wówczas może …

Jak długo przechowywać wydruki z kasy fiskalnej?

Minął już czas starych przepisów, gdy obowiązująca wtedy ulga umożliwiała podatnikom przechowywanie kopii paragonów tylko przez 2 lata. Nowe przepisy – od 1 stycznia 2013 roku nakazują, aby wszystkie tego typu dokumenty były przechowywane nie krócej niż 5 lat. Wielu podatników już wcześniej zaopatrzyło się w kasy fiskalne z elektroniczną …

Korekta przychodu – zwrot, reklamacja, rabat

Często zdarza się, że występuje konieczność korekty przychodu. Dzieje się tak z różnych powodów, m.in. zwrot towaru lub jego reklamacja. W związku z tymi wielu przedsiębiorców z powodu braku precyzyjnych przepisów ma wątpliwości odnośnie tego, jak odnotowywać te korekty. Jak możemy dowiedzieć się z art.14 ust.1 ustawy o PIT za …

Co musi zawierać faktura korygująca i nota korygująca?

Przypominamy, że faktura korygująca jest podstawowym dokumentem służącym do korygowania treści faktury VAT. W niektórych przypadkach do takiej korekty służyć może również nota korygująca, można również fakturę anulować. Nigdy jednak korekta faktury nie może zmieniać w sposób zasadniczy treści faktury, np. pełnych danych nabywcy czy wystawcy albo pełnych danych towaru, …

Czy można anulować fakturę?

Przepisy o VAT nie regulują kwestii anulowania faktury. Jednak organy podatkowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych umożliwiają anulowanie faktury pod warunkiem, że przekreślimy treść obu egzemplarzy faktury oraz umieścimy na nich stosowną adnotację (anulowano dnia…) i zostanie to potwierdzone podpisem. Dokonanie anulowania faktury w powyżej opisany sposób ma uniemożliwić ich powtórne wykorzystanie. …

Co to jest Faktura RR?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce zakupić produkty od rolnika ryczałtowego (a nie od zwykłego podatnika VAT), musi pamiętać o tym, żeby odpowiednio udokumentować taki zakup — wystawienie faktury RR. Co to jest Faktura RR? Faktura VAT RR jest oczywiście dokumentem potwierdzającym zakup produktów lub usług, jednakże odnosi się do zakupu produktów lub usług …

Koniec roku – remanent

Powoli zbliża się koniec roku, co oznacza, że podatnicy niedługo będą sporządzali remanent, a więc inwentaryzację. Przy czym trzeba podkreślić, iż do sporządzania go są zobowiązani podatnicy, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów.  Remanent to… …inaczej zwany spisem z natury lub inwentaryzacją – dokument, który zawiera faktyczną ilość towarów na magazynie …

Czym jest raport kasowy i jak go wypełnić?

Raport kasowy jest dokumentem potwierdzającym, ile gotówki powinno znajdować się w kasetce po dniu lub miesiącu obrotowym w każdej firmie. Klientom stacji benzynowych i sklepów całodobowych często kojarzy się z dłuższymi przerwami. Czym tak naprawdę jest raport kasowy? Jak go wypełnić? Kto musi to robić? W tym artykule postaramy się …