Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy na koniec roku

Koniec roku to dla przedsiębiorstwa czas wzmożonej aktywności w realizacji różnych spraw administracyjnych. W tym czasie należy niezwłocznie wypełnić wszelkie zobowiązania odnoszące się z jednej strony do ostatecznego zamknięcia jednego roku podatkowego po to, aby móc wejść z „czystym kontem” w kolejne dwanaście miesięcy funkcjonowania firmy. Zwyczajowo pod koniec grudnia …

Co to jest karta wynagrodzeń pracowników?

Według Rozporządzenia Ministra Finansów, dotyczącego prowadzenia PKPiR wynika, iż podatnicy, którzy wypłacają swoim pracownikom należności ze stosunku pracy są zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart przychodów pracowników, zwanych ”kartami przychodów” – sporządzane są imiennie dla każdego pracownika. Powyższy obowiązek prowadzenia kart przychodów, dotyczy tylko pracowników, którzy zatrudnieni są na umowę o …

Nowa deklaracja JPK_V7 od 2020 roku – zobacz, co musisz wiedzieć

Księgowość elektroniczna prowadzona przez przedsiębiorstwa ulega ciągłym poprawkom i zmianom. Kolejna wchodząca w życie wraz z pierwszym kwartałem 2020 roku oznacza wysyłanie zmienionych plików JPK_VAT. Dzięki tej zmianie obowiązywać zacznie zmieniony plik Jednolitego Pliku Kontrolnego oznaczony JPK_V7 (aktualnie JPK_VDEK). Przy wprowadzeniu aktualizacji z użytku zostaną wycofane deklaracje VAT_7 oraz VAT_7K. …

Korekta JPK – co trzeba wiedzieć?

Jakiś czas temu do polskiego systemu podatkowego wprowadzono Jednolite Pliki Kontrolne, na bazie których można weryfikować prawidłowość rozliczeń przedsiębiorstwa z fiskusem w zakresie opłacania podatku VAT. Tego rodzaju formularze muszą co miesiąc przesyłać wszyscy czynni podatnicy VAT, niezależnie od faktycznej wielkości firmy, którą prowadzą. W JPK zamieszcza się różnego rodzaju …

Co to jest kompensata?

To sytuacja, w której dwie osoby są dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Każda z tych osób może potrącić swoja wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości (oznaczone tylko, co do gatunku). Mówiąc w skrócie jest to metoda rozliczeń zobowiązań. Chodzi …

Czym jest podatek akcyzowy?

W polskim systemie fiskalnym funkcjonują różnego rodzaju podatki pośrednie oraz bezpośrednie. Do tych pierwszych obok podatku od towarów i usług VAT zalicza się również akcyzę. Jest to podatek, który co do zasady nakłada się na dobra, których spożycie z różnych powodów powinno zostać ograniczone. Dotyczy to również tych towarów i …

Rejestr VAT – zakup i sprzedaż

Kto musi prowadzić rejestr VAT i po co? Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i/lub usługi opodatkowane VAT-em jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Na podstawie takiej ewidencji (rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub rocznego) następnie sporządza się deklaracje podatkową (VAT-7, VAT-7K). Oczywiście obowiązek prowadzenia w/w ewidencji nie dotyczy podatników, …

Dowody przesunięć towarów handlowych lub materiałów

Przesunięcia towarów handlowych oraz materiałów podstawowych mają miejsce między zakładami tej samej firmy. W momencie, gdy w danym zakładzie zabraknie określonego towaru lub materiału, może on nabyć go poprzez inny oddział tej samej firmy. Dany towar zostanie do niego wysłany z zasobów innego zakładu firmy. Jednakże, aby taka sytuacja zaistniała …

Ewidencja wyposażenia

Co zaliczyć do wyposażenia? Wyposażenie to inaczej składniki majątku, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie są uznane (ani ewidencjonowane) jako środki trwałe. Dodatkowo ich wartość początkowa musi przekraczać kwotę 1 500zł, a ich okres użytkowania musi być krótszy niż rok. Jak wygląda ewidencja wyposażenia? Jak już wyżej …

Koszty związane z użytkowaniem mieszkania na cele przedsiębiorstwa

Bardzo często zdarza się, iż przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu czy domu. Oczywiście daje to możliwość zaliczenia wydatków ponoszonych na użytkowanie lokalu działalności do kosztów uzyskania przychodu. Wszelkie wydatki związane z opłatami czynszu, czy mediów (energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) oraz telefonu w prowadzeniu własnej działalności, …