Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży – ważne kwestie

Dość silna ochrona kobiet przed zwolnieniem z pracy obowiązuje już w okresie ciąży. Ochrona polega na niemożności rozwiązania umowy o pracę, nawet gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia. Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, zakaz zmiany warunków pracy oraz płacy, a także zakaz delegowania poza stałe miejsce …

Od października 2020 nowe obowiązki JPK dla mikroprzedsiębiorców

Jakiś czas temu przyjęto regulacje o wdrożeniu nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla mikroprzedsiębiorców. Początkowo planowani ich wprowadzenie w życie od 1 lipca 2020 roku, jednak ze względu na panujący stan pandemii choroby COVID-19 postanowiono o przesunięciu terminu wprowadzenia nowych przepisów o trzy miesiące. Warto pamiętać o tym, że nowy JPK …

Udzielenie urlopu wypoczynkowego na pół dnia pracy – czy jest to możliwe ?

W dzisiejszych czasach pracownicy cenią sobie u pracodawcy swobodę w podejmowaniu decyzji i formie współpracy oraz zakresie organizacji pracy. Wszystko to ma zachęcić pracowników do podejmowania pracy u konkretnego pracodawcy, a także, aby zatrzymać już zatrudnionych pracowników. Coraz częściej spotkać się można ze stosowanymi formami współpracy: elastyczne godziny pracy, formy …

Import z Chin – wszystko, co warto wiedzieć

Chińskie towary cieszą się na polskim rynku dużą popularnością. Jest to spowodowane głównie ich relatywnie niskimi cenami. Dlatego też wiele polskich firm decyduje się na sprowadzanie produktów z tego kraju, gdyż w dłuższej perspektywie czasowej okazuje się to dla nich opłacalne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że z procedurą sprowadzania …

Zasiłek chorobowy z ZUS w deklaracji rocznej – jak to rozliczyć?

Osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w razie zajścia takiej potrzeby mają możliwość pobierania z tej instytucji zasiłków chorobowych za okres absencji w pracy spowodowanej zwolnieniem lekarskim. Podmiotem zobowiązanym do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni zwolnienia jest pracodawca, w późniejszym okresie zobowiązanie do wypłacania stosownego zasiłku spada …

Zwolnienia grupowe – jak je przeprowadzić ?

Zwolnienia grupowe dotyczą dużej ilości pracowników, pracodawca dokonuje zwolnienia pracowników, z przyczyn, które nie są związane z pracownikami. Zwolnienia grupowe najczęściej spowodowane są złą sytuacją ekonomiczna firmy. W ramach zwolnień grupowych pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna, ale o tym powiemy więcej w dalszej części artykułu. Definicja – zwolnienia grupowe To zwolnienia …

Zestawienie obrotów i sald – co warto wiedzieć ?

Zestawienie obrotów i sald jest jednym z zestawień wchodzących w skład ksiąg rachunkowych. Należy pamiętać, że przy ewidencji operacji gospodarczych powinna być spełniona zasada podwójnego zapisu, pozwalająca na zachowanie równowagi bilansowej. W momencie otwarcia kont, sumy stanów początkowych składników aktywów ujętych po stronie Debet są równe sumie stanów początkowych składników …

Sposoby zatrudniania pracowników – umowa o dzieło, umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Przy zatrudnianiu nowych pracowników przedsiębiorcy często zamiast tradycyjnej umowy o pracę proponują im podpisanie umowy cywilnoprawnej. Zazwyczaj jest to umowa-zlecenie, choć zdarza się też dążenie do podpisania umowy o dzieło. Trzeba mieć świadomość, że takie działania z punktu widzenia prawa pracy są niedopuszczalne. Co do zasady, z pracownikiem firma powinna …

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w prawie pracy

W sposób szczególny w tarczy 4.0 zostały opisane warunki pracy wykonywanej zdalnie. Tak więc według art. 3 ust. 3 specustawy (dodanego przez tarczę 4.0) praca zdalna wykonana może być w momencie, gdy pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne jak i lokalowe do wykonywania pracy. Oczywiście pozwalać powinien na to rodzaj …

Amortyzacja oprogramowania komputerowego w księdze podatkowej – jak to ująć?

W obowiązującym obecnie prawie podatkowym trudno jest doszukiwać się jednej uniwersalnej definicji programów komputerowych lub oprogramowania. Zgodnie z przyjętą dnia 4 lutego 1994 roku ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe uważa się za przedmioty praw autorskich. To sprawia, że z tego rodzaju oprogramowania mogą korzystać jedynie podmioty, …