Odprawa emerytalna, rentowa oraz pośmiertna

Obowiązujące przepisy prawa pracy uwzględniają szereg przypadków, które zobowiązują pracodawcę do wypłacenia pracownikowi świadczenia pieniężnego, które ma charakter odprawy, świadczenia wyrównawczego, czy odszkodowania. Pracownik, który spełnia warunki uprawniające do renty z tyt. niezdolności do pracy, bądź emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, czy emeryturę przysługuje …