Metoda memoriałowa i metoda kasowa

Na samym początku warto wspomnieć, iż przyjęcie określonej metody rozliczania podatków może mieć wpływ na ustalenie wyniku finansowego w konkretnym roku podatkowym. Tak więc metoda dokonywania zapisów ma wpływ na ustalenie dochodu, a w konsekwencji – na ustalenie podatku dochodowego za rok podatkowy, w którym stosowaliśmy daną metodę. Rozróżnić możemy …