Czy transakcja zapłaty kartą płatniczą powinna zostać zaewidencjonowana w raporcie kasowym?

Jak sama nazwa wskazuje, raport kasowy oznacza, iż odzwierciedla on tylko stan gotówki w kasie. Jest to dowód księgowy, w którym wpisuje się chronologicznie wszystkie wpłaty środków pieniężnych do kasy oraz ich wypłaty, które zostały dokonane w danym dniu (lub za okres kilku dni, jeśli ilość operacji jest niewielka). Podstawą …