Urlop okolicznościowy, komu przysługuje i na ile czasu?

Urlop okolicznościowy jest udzielany pracownikowi danej firmy w momencie wystąpienia wydarzenia rodzinnego (własny ślub czy swojego dziecka) lub w momencie wydarzeń nagłych i nieprzewidzianych związanych ze śmiercią bliskich osób (zgon bliskiej osoby, narodzenie dziecka). Oczywiście pracownik zobowiązany jest do udokumentowania zaistniałej sytuacji występującej w jego życiu oraz do poinformowania o …

NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu

W lipcu 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zawartymi w niej regulacjami prawnymi nabywca będący jednocześnie podatnikiem VAT, może otrzymać od sprzedawcy danego towaru lub usługi fakturę tylko wtedy, gdy na paragonie widnieje NIP klienta. …

Faktura zaliczkowa a faktura pro forma

Fakturę zaliczkową stosuje się w przypadku, rozliczenia otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw. Jesteśmy zobowiązani wystawić ją w terminie do 15 dni od dnia otrzymania zaliczki, ale nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem płatności. W sytuacji gdy zaliczka nie obejmuje całości zapłaty, to po uregulowaniu całości należności, rozliczenia możemy …

Amortyzacja jednorazowa – co to jest?

Amortyzacja jednorazowa oznacza, iż przedsiębiorca nie musi dokonywać pełnych odpisów amortyzacyjnych (systematycznie), a wystarczy, że jednorazowo ujmie wydatek na zakup w kosztach w stawce 100%, co oznacza, że nie musi on martwić się o żadne odpisy amortyzacyjne w przyszłych latach. Na przykład:Przy zakupie drukarki laserowej za 4 500 zł, przedsiębiorca …

Sprzedaż wysyłkowa – opodatkowanie i ewidencja w KPiR

Sprzedaż w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Sprzedaż wysyłkowa należy do jednego z rodzajów sprzedaży detalicznej. Transakcji dokonuje się poprzez Internet, drogą pocztową lub telefonicznie. Klient wyboru dokonuje na podstawie przesłanej oferty, katalogu bądź też poprzez strony internetowe. Stronami sprzedaży są sprzedawca i nabywca. Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem kuriera …

Dokumentowanie sprzedaży – sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkową obowiązują odrębne przepisy podatkowe odnośnie dokumentowania i zwrotów towarów. Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, z nietypowych terminów drukowania paragonów i wystawiania faktur. Wpływ na to ma płatność, czyli to, w jaki sposób Klient płaci za dany towar i w jaki sposób go odbiera.   Sytuacje gdy konieczne …

Czy mimo ‪zawieszenia‬ ‪działalności‬ można i/lub trzeba deklarować ‪‎VAT‬?

Jak wiadomo, można korzystać (raz na jakiś czas) z prawa do zawieszenia działalności, jednakże rodzi to za sobą pewne konsekwencje. Mianowicie można uniknąć deklaracji VAT, ale sporo zdarzeń musi być obowiązkowo złożone na druku fiskusowi, ponieważ pewne zdarzenia, odbywają się w trakcie zawieszenia biznesu i muszą być uregulowane. Dla przykładu:Pewny …

Działalność jednoosobowa a ilość posiadanych pojazdów

Prowadzenie jednoosobowej działalności nie oznacza, iż przedsiębiorca może posiadać tylko jeden pojazd.Wszystko zależy m.in. od jakich tego rozmiarów jest to firma, jaki jest charakter wykonywanej działalności i obszar jej prowadzenia. Nie ma jednak żadnych wyjątków w ustawie, które określałyby ograniczenia w limicie wydatków na zakup (w tym też eksploatacje) drugiego …

Termin zapłaty na wystawionej fakturze ”za pobraniem”

Czy podanie terminu zapłaty na wystawionej fakturze przy formie płatności „za pobraniem” jest prawidłowe? Aby rozwiązać powyższe wątpliwości, przedstawione w pytaniu, zostanie poniżej opisany przykład wraz z jego końcową interpretacją (odpowiedzią). Na przykład: w przypadku zakupu towarów (gdzie fakturę dostarcza osobiście kurier), płacimy za dane zamówienie gotówką przy odbiorze. Problem …

Leasing operacyjny a finansowy

Istnieją dwa rodzaje leasingu – operacyjny (tzw. bieżący; całość raty w koszt) i finansowy (tzw. kapitałowy; zaliczana do KUP część przypadająca na koszt finansowy leasingu, bez uwzględnienia spłaty wartości początkowej leasingowego składnika majątku). To jaka forma zostanie wykorzystana, zależy tylko i wyłącznie od podatnika, który korzysta z umowy leasingu, który …