Odwołanie od decyzji urzędu skarbowego – co warto wiedzieć?

Urząd skarbowy niemal każdego dnia wydaje różnego rodzaju decyzje. Niekiedy są one zgodne z prawem, a podatnicy nie mają co do nich żadnych uwag czy zastrzeżeń, w pełni zgadzając się z zaistniałym stanem rzeczy. Czasem jednak określone decyzje mogą się im wydać niesprawiedliwe lub błędne, może też zachodzić co do …