Jakie dane na refakturze?

Refakturowanie polega na odsprzedaniu innej osobie nabytej przez przedsiębiorcę usługi. Zazwyczaj refakturowane są usługi, ale nie ma zakazu do refakturowania także zakupionych towarów. Refaktura jest więc dokumentem, za pomocą którego podatnik przenosi koszty odsprzedaży usługi (zakupionych towarów) dla innego podmiotu.