Czy muszę posiadać pieczątkę firmową?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą w wielu czynnościach służbowych (np. przy wystawianiu dokumentów czy podpisywaniu deklaracji, wniosków itp.) używają do potwierdzenia wykonania określonych spraw swoje pieczątki firmowe. Jednakże zastanawiający jest fakt, czy naprawdę jest to niezbędne — wymagane przez prawo, czy po prostu jest to zwykłe przyzwyczajenie — wymaganie …

Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

Jeżeli podatnik stwierdzi, że decyzja wydana przez urząd skarbowy jest niezgodna — narusza jego prawa, może wnieść do niej odwołanie. Jednakże przed złożeniem odwołania, należy wpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami, które pomogą w prawidłowym skierowaniu odwołania. Należy dowiedzieć się, jaki jest termin na złożenie odwołania, jakie elementy musi zawierać …