Czy faktura VAT musi posiadać datę wystawienia i datę sprzedaży?

bussines (56)

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży towaru i/lub usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura musi posiadać niezbędne elementy danych, aby mogła zostać uznana za prawidłową i rzetelną. Na wystawianej przez przedsiębiorców fakturze VAT musza przede wszystkim znaleźć się dwa obowiązkowe elementy, takie jak: data wystawienia i data sprzedaży. Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły.

Czytaj dalej Czy faktura VAT musi posiadać datę wystawienia i datę sprzedaży?

Co to jest faktura proforma?

bussines (31)

Faktura proforma to dokument, który może wystawić każdy przedsiębiorca, jednakże nie figuruje on w żadnych przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może traktować faktury proforma jako potwierdzenia księgowego, ponieważ nie jest on dowodem poświadczającym przeprowadzenie jakiejkolwiek sprzedaży.

Czytaj dalej Co to jest faktura proforma?

Jak zaksięgować podatek na koniec roku w pełnej księgowości?

bussines (42)

Podatek dochodowy to świadczenie pieniężne dotyczące osoby fizycznej lub osoby prawnej, które musi być uregulowane w Urzędzie Skarbowym – jest to zobowiązanie wobec państwa.

W podatku PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) i CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) źródłem opodatkowania jest dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty poniesione w związku z ich uzyskaniem.

Czytaj dalej Jak zaksięgować podatek na koniec roku w pełnej księgowości?

Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

 

bussines (39)

Pracodawca musi ciągle dbać o BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) swoich pracowników w firmie. Dlatego też zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń wstępnych, tak aby nowi pracownicy zapoznali się z zakresem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń okresowych dla pracowników z większym stażem pracy w danej firmie.

Czytaj dalej Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?

Jak rozliczyć koszty w metodzie kasowej a memoriałowej?

money-549161_640

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą KPiR mogą ujmować koszty uzyskania przychodu w oparciu o jedną z dwóch metod – uproszczoną (zwaną dawniej kasową) lub memoriałową.

Oby dwie metody są do siebie zbliżone, dlatego przedsiębiorcy na pierwszy rzut oka nie dostrzegają między nimi zbyt wielkich różnic. Jednakże w kwestii rozliczeń, metoda memoriałowa jest zdecydowanie bardziej wymagającą formą, niżeli nieco prostsza metoda kasowa –  „uproszczona”.

Czytaj dalej Jak rozliczyć koszty w metodzie kasowej a memoriałowej?

Co to jest metoda kasowa VAT?

money-256282_640Dla przedsiębiorcy metoda kasowa oznacza, że rozliczenie VAT-u następuje dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. Jest korzystnym rozwiązaniem dla tych firm, które nie otrzymują terminowych płatności od nabywców towarów i/lub usług – nabywcy nie regulują swoich zobowiązań, a przedsiębiorcy nie otrzymują swoich należności.

Czytaj dalej Co to jest metoda kasowa VAT?

Jak zaksięgować w pełnej księgowości należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę?

 

money-1235656_640

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania swoim pracownikom co miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wypłata wynagrodzenia wiąże się z listą płac – jest to dokument księgowy, na podstawie którego potwierdza się naliczone wynagrodzenie dla danego pracownika z uwzględnieniem wszelkich składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dopiero na podstawie listy płac zostają wypłacone wynagrodzenia dla pracowników. Czytaj dalej Jak zaksięgować w pełnej księgowości należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę?