Czy na fakturze mogę wpisać skróconą nazwę firmy?

bussines-20

Używanie skróconych nazw firm na fakturze jest bardzo wygodne dla przedsiębiorców, ponieważ niejednokrotnie spotykane są bardzo długie nazwy firm i są problematyczne w zapisie. Jednakże czy skracanie nazwy firmy jest zgodne z prawem?

Czytaj dalej Czy na fakturze mogę wpisać skróconą nazwę firmy?

Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy podatku dochodowego oraz sposobu prowadzenia księgowości. Obowiązuje to obydwie grupy podatników – tych, którzy prowadzą działalność stacjonarnie i tych, którzy prowadzą ją tylko elektronicznie. Nie istnieją oddzielne zasady dla działalności prowadzonych w formie stacjonarnej, a elektronicznej, zasady są te same i odnoszą się do wszystkich podatników.

Czytaj dalej Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Jak prawidłowo wystawić e-fakturę?

stapler-86797_640

Każdy przedsiębiorca, który posiada status czynnego podatnika VAT zmuszony jest do wystawiania faktur. Dodatkowo osoby, które są zwolnione z VAT również mogą obecnie wystawiać faktury – ale nie muszą.

Faktury mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej, w tej drugiej mamy właśnie do czynienia z pojęciem e-faktury. E-faktura powinna zawierać niezbędne dane, które wymagane są przez przepisy ustawy o VAT.

Czytaj dalej Jak prawidłowo wystawić e-fakturę?

Najczęstsze błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

Jeżeli w dokumentach składanych do ZUS znajdują się błędne zapisy, wymagają one korekty. Płatnik składek konieczne musi złożyć zestaw korygujący wcześniej złożone dokumenty, jeżeli popełnił błędy w danych.

Czytaj dalej Najczęstsze błędy w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS

Gdzie można zaliczyć wydatki ponoszone na usługi pocztowe?

startup-593296_640

Niestety nie ma katalogu kosztów pośrednich, do których można zaliczyć wszelkie wydatki poniesione na usługi pocztowe lub kurierskie. Jednakże można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ są bezpośrednio związane z zarządem firmy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić pewne wymogi — wykazanie związku z uzyskanymi przychodami oraz jego udokumentowanie.

Czytaj dalej Gdzie można zaliczyć wydatki ponoszone na usługi pocztowe?