Czy muszę posiadać pieczątkę firmową?

laptop-1016257_640

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą w wielu czynnościach służbowych (np. przy wystawianiu dokumentów czy podpisywaniu deklaracji, wniosków itp.) używają do potwierdzenia wykonania określonych spraw swoje pieczątki firmowe. Jednakże zastanawiający jest fakt, czy naprawdę jest to niezbędne — wymagane przez prawo, czy po prostu jest to zwykłe przyzwyczajenie — wymaganie narzucone tylko i wyłącznie przez urzędników.

Czytaj dalej Czy muszę posiadać pieczątkę firmową?

Komu przysługuje prawo do odliczenia VAT?

man-597178_640

Podatnicy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, mają tym samym obowiązek wykonywania czynności związanych z opodatkowaniem VAT. Oznacza to także, że mają możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, a także możliwość uzyskania zwrotu podatku.
Czytaj dalej Komu przysługuje prawo do odliczenia VAT?

Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

bussines-44

Jeżeli podatnik stwierdzi, że decyzja wydana przez urząd skarbowy jest niezgodna — narusza jego prawa, może wnieść do niej odwołanie.

Jednakże przed złożeniem odwołania, należy wpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami, które pomogą w prawidłowym skierowaniu odwołania. Należy dowiedzieć się, jaki jest termin na złożenie odwołania, jakie elementy musi zawierać odwołanie, do kogo należy je skierować itp.
Czytaj dalej Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

bussines-20

Księga przychodów i rozchodów to, innymi słowy, dokument, w którym księgowane są operacje gospodarcze związane z przychodami lub kosztami firmy. Jest to ewidencja uproszczona i przeznaczona tylko do celów podatkowych. Aby można było prowadzić KPiR, należy dopilnować ważnych terminów jej założenia i zgłoszenia odpowiedniemu naczelnikowi Urzędu Skarbowemu.

 

Czytaj dalej Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Co to jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

startup-593324_640

KPiR jest skrótem stosowanym zamiennie do pełnego znaczenia pojęcia „Księga przychodów i rozchodów”. Jest to dokument, w którym ewidencjonuje się wszystkie operacje gospodarcze, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją uproszczoną, w której księguje się wszelkie operacje gospodarcze związane z przychodami (np. przychody ze sprzedaży), kosztami (np. koszty zakupu materiałów i towarów handlowych) i czy wydatkami (np. wynagrodzenia, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Czytaj dalej Co to jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

Jak zaksięgować fakturę zakupu?

bussines-30

Aby zaksięgować jakąkolwiek fakturę zakupu, należy wpierw sprawdzić jej poprawność. Należy sprawdzić wszelkie dane umieszczone przez sprzedawcę na fakturze, takie jak dane firmy, informacje o towarze lub usłudze oraz to czy dana faktura została wystawiona w dwóch egzemplarzach – jest to obowiązek stawiany przez przepisy prawa.

Czytaj dalej Jak zaksięgować fakturę zakupu?