Co to jest metoda kasowa VAT?

money-256282_640Dla przedsiębiorcy metoda kasowa oznacza, że rozliczenie VAT-u następuje dopiero w momencie otrzymania płatności od kontrahenta. Jest korzystnym rozwiązaniem dla tych firm, które nie otrzymują terminowych płatności od nabywców towarów i/lub usług – nabywcy nie regulują swoich zobowiązań, a przedsiębiorcy nie otrzymują swoich należności.

Czytaj dalej Co to jest metoda kasowa VAT?

Jak zaksięgować w pełnej księgowości należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę?

 

money-1235656_640

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania swoim pracownikom co miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wypłata wynagrodzenia wiąże się z listą płac – jest to dokument księgowy, na podstawie którego potwierdza się naliczone wynagrodzenie dla danego pracownika z uwzględnieniem wszelkich składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dopiero na podstawie listy płac zostają wypłacone wynagrodzenia dla pracowników. Czytaj dalej Jak zaksięgować w pełnej księgowości należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę?

Jak wysłać deklarację VAT-7 bez podpisu elektronicznego?

 

Fakturka SYSTIM

Przedsiębiorcy bardzo cenią swój czas, dlatego każda możliwość zaoszczędzenia choćby odrobiny cennego czasu jest dla nich na wagę złota. Ponieważ może przynieść im ogromną wygodę w działaniu – dzięki temu mogą poświęcić więcej czasu na ważne sprawy firmowe.

Czytaj dalej Jak wysłać deklarację VAT-7 bez podpisu elektronicznego?

Jak zaksięgować operacje na rachunku bieżącym w pełnej księgowości?

Co to jest konto „Konto 130 – Rachunek bieżący”?

Konto „Rachunek bieżący” jest kontem aktywnym, bilansowym i służy do księgowania środków pieniężnych krajowych, jak i zagranicznych w bankach. Na koncie „Konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” ewidencjonuje się operacje księgowe na podstawie dokumentów bankowych – wyciąg bankowy.

Przykłady księgowań na koncie „130 – Rachunek bieżący”

1) WB – Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego.
Ct/Ma – Rachunek bieżący
Dt/Wn – Rozrachunki z dostawcami

ksiegowanie-konto1

Odliczenia VAT od pojazdu prywatnego

navigation-1048294_640

 

Aby przedsiębiorca mógł wykorzystywać swój prywatny samochód w swojej działalności gospodarczej, musi prowadzić dla niego ewidencję przebiegu pojazdu – tzw. kilometrówka. Dzięki prowadzeniu kilometrówki, możliwe będzie zaliczenie kosztów użytkowania samochodu do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj dalej Odliczenia VAT od pojazdu prywatnego

Czy należy wystawić paragon, gdy klient indywidualny żąda faktury?

Fakturka SYSTIM

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej transakcji i wręcza go klientowi indywidualnemu bez żądania – klient na jego podstawie może żadać wystawienia faktury do paragonu. Obowiązek wystawienia klientowi indywidualnemu paragonu wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Tak więc, jeżeli nabywca zażąda faktury, to sprzedawca dopiero na podstawie wystawionego paragonu może wystawić fakturę.

Czytaj dalej Czy należy wystawić paragon, gdy klient indywidualny żąda faktury?

Jak skorygować fakturę wystawioną przez pomyłkę?

art

W sytuacji, gdy zostaną wystawione dwie faktury do jednej transakcji bądź faktura zostanie wystawiona z błędami – inny kontrahent, niewłaściwy nabywca, zły kod pocztowy itp., należy oczywiście poprawić zaistniały błąd. Czytaj dalej Jak skorygować fakturę wystawioną przez pomyłkę?

Jak prawidłowo zaokrąglać kwoty na fakturze VAT?

 

Kwoty na wystawianych fakturach powinny być zaokrąglane do pełnych groszy – rozporządzenia Ministra Finansów (§ 5 ust. 6 i 7) umieszczone kwoty na wystawianych fakturach powinno się zaokrąglać do pełnych groszy.  Obowiązek ten odnosi się to do wszelkich kwot wykazywanych w fakturze VAT – wartości netto, kwoty podatku, jak i wartości brutto. Końcówki 0,5 grosza są pomijane, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Czytaj dalej Jak prawidłowo zaokrąglać kwoty na fakturze VAT?

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w roku 2016 – bez zmian.

Jak wynika z zapisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – stawki minimalne nie zmieniają się, jeżeli wskaźnik kursu euro wypadający na pierwszy dzień roboczy października (bieżącego roku) jest niższy niż 5% – porównując do roku poprzedniego.

W związku z powyższym zapisem po obliczeniu kursu euro na bieżący miesiąc października (uległ zwiększeniu o 1,54%, tak więc nie przekroczył progu 5%), stawki minimalne nie zostały przeliczone i pozostają bez zmian w roku 2016 – w nowym roku 2016 będą obowiązywały stawki z roku 2015.