Co to są odpisy amortyzacyjne?

office-1575874_640

Przy środkach trwałych nie można zaliczać wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodów, dlatego służą do tego odpisy amortyzacyjne.

Oznacza to, iż odpisy amortyzacyjne służą głównie do obliczenia wartości początkowej i stanowią wyznacznik zużywania się składnika majątku w czasie – od początku do końca.

Czytaj dalej Co to są odpisy amortyzacyjne?

Jakie są metody amortyzacji?

technology-791297_640

Firmy mają możliwość wyboru jednej metody amortyzacji środków trwałych z trzech dostępnych. Na ich podstawie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Wybór musi być oczywiście dokonany przed rozpoczęciem dokonywania odpisów i będzie stosowany aż do końca – do całkowitego zamortyzowania danego środka trwałego. Oznacza to nie można dokonać zmiany stosowanej metody w trakcie amortyzacji.

Dodatkowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz wybranej przez podatnika metody amortyzacji.

Czytaj dalej Jakie są metody amortyzacji?

Co to jest dokument WP?

Dokument WP oznacza wydanie na produkcję. Wiąże się z wydaniem jakiś produktów (materiałów) na produkcję.  Natomiast samo wydanie z magazynu, oznacza się dokumentem magazynowym WZ, natomiast wydanie wewnętrzne – WW. W rachunkowości używa się dokumentu RW, jako wydania materiałów z magazynu do produkcji.
Czytaj dalej Co to jest dokument WP?

Jakie dane musi zawierać paragon?

office-1575874_640

Paragon fiskalny jest dokumentem, który wystawiany jest przez sprzedawcę (używa do tego kasy lub drukarki fiskalnej) dla kupującego, który dokonuje u niego zakupu. Paragon fiskalny musi między innymi zawierać takie dane jak: dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT). Więcej szczegółów w dalszym ciągu artykułu.

Czytaj dalej Jakie dane musi zawierać paragon?

Co to jest faktura uproszczona i jakie dane musi zawierać?

office-1575939_640
Faktura uproszczona to dokument potwierdzający zaistniałą operację gospodarczą, które kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro).
Faktura uproszczona może być wystawiona przez podatnika VAT czynnego lub zwolnionego i to on decyduje o tym, czy udokumentować sprzedaż pełną fakturą czy zastosować się do transakcji za pomocą faktury uproszczonej (gdy kwota należności nie przekroczy 450 zł lub 100 euro).

Czytaj dalej Co to jest faktura uproszczona i jakie dane musi zawierać?

Co to jest dowód księgowy i jakie dane musi posiadać?

office-1575939_640

Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym zapis dokonany w księgach rachunkowych. Aby zapis w księgach był prawidłowy musi odnosić się do dokumentu potwierdzającego dokonanie danej operacji gospodarczej. Dokumentem, który można okreslić jako dowód księgowy jest np. faktura VAT. 

Czytaj dalej Co to jest dowód księgowy i jakie dane musi posiadać?

Czy paragon fiskalny jest dowodem księgowym?

technology-791297_640

Niekiedy sprzedawcy udokumentowują zakupy paragonem fiskalnym, a nie fakturą VAT. I właśnie tutaj pojawia się dla przedsiębiorcy duży problem, ponieważ jeżeli dokona on zakupu u danego sprzedawcy – zamiast faktury otrzyma tylko paragon…  i co dalej?

…Powstanie duża wątpliwość, co do tego czy może on zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia VAT – Czy można tego dokonać z otrzymanego paragonu? Odpowiedź znajduje się w dalszym ciągu artykułu.

Czytaj dalej Czy paragon fiskalny jest dowodem księgowym?