Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca – kim są?

W polskiej rzeczywistości rynkowej funkcjonuje wiele firm. Różnią się one między sobą nie tylko profilem czy też rodzajem działalności, ale także wielkością. Z reguły pod tym względem wyodrębnia się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jak również największe firmy, które jednak stanowią jedynie znikomy procent wszystkich podmiotów działających na rynku przemysłowym.

Urlop macierzyński w firmie – poradnik od A do Z

Praca zawodowa młodych kobiet często wiąże się z różnymi przywilejami oraz uprawnieniami, które nie są dostępne pracownikom płci męskiej. Szereg rozmaitych przywilejów dotyczy przede wszystkim przyszłych mam oraz kobiet, które niedawno urodziły dziecko. Tym ostatnim w szczególności przysługuje urlop macierzyński, który jest jednym z rodzajów urlopów przyznawanych pracownicom z tytułu …

Zdolność prawna – czym jest i kogo dotyczy

Mówi się, że każdy człowiek od chwili swojego przyjścia na świat dysponuje tzw. zdolnością prawną. Tę kategorię stosuje się zarówno do osób fizycznych i prawnych, jak i jednostek organizacyjnych co prawda pozbawionych osobowości prawnej, ale na mocy specjalnych przepisów dysponujących pewnymi atrybutami, w tym zdolnością prawną.