Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (bądź pracodawcę) osobom objętym ubezpieczeniem społecznym (obowiązkowym lub dobrowolnym), które stały się niezdolne do wykonywania pracy w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego. Jakie warunki musi spełniać osoba świadcząca pracę na umowę zlecenie żeby mogła otrzymać świadczenie?

OCR faktur

Obecnie wystawianie faktur sprzedażowych w programach online umożliwia pobranie ich w formie elektronicznej, np. PDF i następnie przesyłanie ich w takiej postaci do klienta. Tak samo wygląda również odbiór faktur zakupowych. Jest to już  codzienność każdego przedsiębiorcy.