Zdolność prawna – czym jest i kogo dotyczy

Mówi się, że każdy człowiek od chwili swojego przyjścia na świat dysponuje tzw. zdolnością prawną. Tę kategorię stosuje się zarówno do osób fizycznych i prawnych, jak i jednostek organizacyjnych co prawda pozbawionych osobowości prawnej, ale na mocy specjalnych przepisów dysponujących pewnymi atrybutami, w tym zdolnością prawną.

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony – różnice

Nawiązanie stosunku pracy z pracodawcą wiąże się z pewnymi istotnymi zobowiązaniami z obu stron. Wszystkie regulacje dotyczące z jednej strony zakresu obowiązków przypadających w udziale pracownikowi oraz jego uprawnień w miejscu pracy, a z drugiej wynagrodzenia i czasu trwania pracy powinny być zawarte w pisemnej umowie podpisywanej zarówno przez pracodawcę, …

Kiedy wystawić fakturę zaliczkową, a kiedy fakturę końcową?

Zlecenia realizowane przez firmy mogą być opłacane w całości już po ich wykonaniu, niekiedy jednak zleceniobiorcy żądają opłacenia części należności z góry, jeszcze przed dostawą towaru lub realizacją usługi. Biorąc pod uwagę drugą sytuację, niekiedy pojawia się konieczność opłacenia tzw. faktur zaliczkowych, które odnoszą się do określonych, jeszcze niesfinalizowanych dostaw.

Staż pracy – czym jest oraz z czego się składa

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, która ma istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, np. takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.