W jakich deklaracjach rozlicza się import i eksport usług?

Pojęcie importu i eksportu jest ogólnie znane. Problem może jednak sprawić fakt rozliczenia tych transakcji w konkretnych deklaracjach.

W jakich deklaracjach należy rozliczyć ww. transakcje?

Czytaj dalej W jakich deklaracjach rozlicza się import i eksport usług?

Co musi zawierać faktura korygująca?

Jak wiadomo, faktura korygująca dotyczy korekty błędów na fakturze pierwotnej. Oznacza to, że fakturę korygującą można poprawić błędy na wystawionej fakturze pierwotnej, która trafiła już do obrotu prawnego – do nabywcy. Co powinno się na niej znaleźć?

Czytaj dalej Co musi zawierać faktura korygująca?

Jakie istnieją dokumenty magazynowe wydania?

Dokumenty magazynowe wydania zmniejszają stan produktów na magazynie. W związku z tym dzielimy je na rodzaj dokumentów rozchodowych. Dokumenty rozchodowe wydają (na zewnątrz lub wewnątrz, np. na produkcję) ilość danych produktów z magazynu, zmniejszają ich stan na magazynie.

Jakie wyróżniamy rodzaje dokumentów magazynowych rozchodowych?

Czytaj dalej Jakie istnieją dokumenty magazynowe wydania?

Jakie istnieją dokumenty magazynowe przyjęcia?

Dokumenty magazynowe przyjęcia zwiększają stan produktów na magazynie. W związku z tym nazywamy je rodzajem dokumentów przychodowych. Przychodowe dokumenty wprowadzają (z zewnątrz lub wewnątrz) ilości danych produktów do magazynu, zwiększają ich stan.

Jakie wyróżniamy rodzaje dokumentów magazynowych przychodowych?

Czytaj dalej Jakie istnieją dokumenty magazynowe przyjęcia?