Stawki minimalne podatku od środków transportowych w roku 2016 – bez zmian.

Jak wynika z zapisów w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – stawki minimalne nie zmieniają się, jeżeli wskaźnik kursu euro wypadający na pierwszy dzień roboczy października (bieżącego roku) jest niższy niż 5% – porównując do roku poprzedniego.

W związku z powyższym zapisem po obliczeniu kursu euro na bieżący miesiąc października (uległ zwiększeniu o 1,54%, tak więc nie przekroczył progu 5%), stawki minimalne nie zostały przeliczone i pozostają bez zmian w roku 2016 – w nowym roku 2016 będą obowiązywały stawki z roku 2015.

✍ Zakup odzieży pracowników w kosztach firmowych

art (3)

Zdarza się, że firmy nie umieszczają elementów firmowych na ubiorze służbowym pracowników – logo firmowe lub inne znaki/hasła reklamowe. Nie stanowi to jednak problemu przy zaliczaniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ dane elementy nie są jedynym kryterium branym pod uwagę przy rozliczaniu wydatków nabycia w kosztach firmowych.

Decyzję o używaniu ubiorów służbowych oczywiście wydaje kierownik zakładu, a obowiązek rozliczenia w kosztach podatkowych, należy do obowiązków pracodawcy. Aby jednak, strój został zakwalifikowany jako służbowy, muszą zostać spełnione pewne warunki, mianowicie:

▼ noszenie danego stroju musi być wpisane w obowiązek pracownika – wynikający z regulaminu pracy czy umowy o pracę

▼ oraz strój musi wyróżniać się pewnymi elementami charakterystycznymi, aby uniemożliwiał wykorzystanie go do innych celów niżeli służbowych. Do których należy nie tylko element logo firmowego, ale również charakterystyczny krój i kolor (np. dopasowany do konkretnego działu firmy), a więc zindywidualizowany krój i kolor dla danej firmy.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, a mimo to ubiór firmowy nie posiada na sobie żadnego znaku firmowego, to dana odzież może zostać zaliczona do kosztów firmowych.