Dlaczego podaje się cenę netto i brutto?

Dlaczego podaje się cenę netto i brutto?

Dlaczego często podaje się w sklepach cenę netto i brutto? Jaka jest różnica skoro i tak musimy zapłacić tą „brutto”?

Otóż różnica jest taka, że cena brutto jest ceną dla „zwykłego” konsumenta. Taką cenę zapłacimy robiąc codzienne zakupy w sklepie.

Cena netto jest ceną dla firm, pod warunkiem że kupowany przez nie towar czy usługi będzie użyty na cele tej firmy. Firma i tak musi zapłacić cenę brutto, faktycznie jednak odlicza sobie VAT od kwoty którą musiałoby i tak zapłacić co miesiąc. W związku z tym wychodzi na to, że firma ponosi tylko koszt ceny netto. Może nie jest to do końca jasne, więc podajmy przykład:

Firma zarobiła 12300 zł w danym miesiącu, nie miała żadnych kosztów. Od tego musi zapłacić VAT 23%, czyli 2300. Zostało 10000 zł. Od tego płaci jeszcze podatek 18% (1800 zł), czyli zostaje jej zysku 8200 zł netto.

Inna firma zarobiła również 12300 zł w danym miesiącu, ale kupiła maszynę za 6150 zł. W obu przypadkach VAT wynosił 23%.

Podsumujmy:

– przychód: 10000 zł oraz 2300 zł VAT

– koszty: 5000 zł oraz 1150 zł VAT

VAT do zapłaty obliczamy tak: 2300 – 1150 = 1150 zł VAT do zapłaty – taką kwotę firma zapłaci do urzędu skarbowego

Podatek PIT obliczymy zaś tak: 10000 – 5000 = 5000 (jest to podstawa opodatkowania)

Od podstawy opodatkowania obliczamy podatek (18%):
5000 x 18% = 900 zł – taką kwotę trzeba również zapłacić do urzędu skarbowego. Zysk firmy wyniósł więc 5000 – 900 = 4100 zł.

Jeśli firma płaci CIT (bo jest spółką prawa kapitałowego), lub płaci PIT ale wg stawki liniowej to liczymy identycznie, tylko 19% zamiast 18%.

Jak widzimy, w drugim przypadku firma zapłaciła o 1150 zł mniej VAT, ze względu na to, że dokonała zakupu produktu gdzie VAT wyniósł 1150. Jeśli przyjrzymy się uważniej, okazuje się że obydwie firmy zapłaciły tyle samo VAT-u – pierwsza zapłaciła 2300 zł do urzędu skarbowego, zaś druga zapłaciła 1150 zł do urzędu skarbowego, oraz 1150 za towar. Dlatego właśnie mówimy że podatek VAT jest neutralny dla firm – nie wpływa na to, ile firma faktycznie zapłaci. I dlatego firmy pomiędzy sobą podają często ceny w kwotach netto, gdyż to cena netto jest faktycznie ponoszonym kosztem.

Zauważmy, że druga firma zapłaciła również mniejszy podatek, to kolejny powód dlaczego firmom opłaca się inwestować, gdyż każda inwestycja powoduje obniżenie podatku.

Jeśli zaś musimy wystawić sami fakturę, zachęcam do wypróbowania bezpłatnego programu Systim www.systim.pl , w którym wystawianie faktur jest bardzo wygodne.

 

 

Osoba fizyczna a osoba prawna

Osoba fizyczna a osoba prawna

Bardzo często wśród osób raczkujących w biznesie pojawia się prędzej kwestia „osoby prawnej” i „osoby fizycznej”. Pojęcie to jest dość logiczne, ale faktycznie może być niejasne dla początkujących.

Osoba fizyczna to więc człowiek, jak mówi nazwa istniejący „fizycznie”. Czyli człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci. Po śmierci człowiek przestaje być osobą fizyczną z czym związane są pewne, dość logiczne konsekwencje – np. nie może dziedziczyć czy prowadzić działalności gospodarczej. Osoba fizyczna może posiadać majątek, może zaciągać zobowiązania (pożyczki, kredyty) itp.

Osoba prawna to nie człowiek, ale np. spółka czy inna zarejestrowana organizacja. Osoba prawna może również posiadać swój majątek, zaciągać zobowiązania itp. Od osoby fizycznej różni się tym, że nie jest to człowiek. Oczywiście spółka sama w sobie nie może podjąć żadnej decyzji, dlatego musi posiadać właściciela i/lub osoby zarządzające spółką. Osoby te podejmują decyzje w imieniu spółki.

 

 

 

 

Przychody, koszty a dochód, wpływy i wydatki

Przychody, koszty a dochód, wpływy i wydatki

 

Początkującym przedsiębiorcom zwykle sprawia problem rozróżnienie tych pojęć, zwłaszcza jeśli chodzi o przychód i dochód. Spróbujmy więc nieco rozjaśnić tą sprawę:

Wpływy to wszystko to, co wpływa na rachunek bankowy, albo wpłacane jest do kasy firmy. Zwykle jest to więc zapłata od klienta. Mogą to być inne wpływy, np. pieniądze otrzymane od banku jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki to wszystkie pieniądze które wychodzą z rachunku bankowego firmy, albo z kasy firmy (czyli gdy płacimy gotówką).

Przychód – to pojęcie jest podobne do wpływów, ale nie identyczne! Przychód to taki wpływ, na który wystawiamy jakiś dokument sprzedaży (fakturę, czy rachunek, czy paragon – np. z bardzo dobrego programu Systim www.systim.pl ). Powiedzmy że jest to faktura. Możemy fakturę wystawić zarówno przed wpływem pieniędzy (np. z terminem płatności 7 dni), albo już po wpływie pieniędzy. Warto pamiętać że na wystawienie faktury, czy innego dokumentu sprzedaży, mamy maksymalnie 7 dni od momentu otrzymania pieniędzy, chodź są od tego wyjątki. Dokument sprzedaży wystawiamy tylko gdy faktycznie coś sprzedajemy, czyli nie wystawimy go np. dla banku za przychód z odsetek na rachunku bankowym. Jak wystawiać dokumenty sprzedaży, takie jak faktura, rachunek, paragon fiskalny? To chyba temat na kolejny wpis 🙂

Koszty – to pojęcie zbliżone do wydatków. Są to kwoty z dokumentów sprzedaży, które my otrzymujemy (dokument sprzedaży zawsze wystawia sprzedający, nie kupujący, warto to zapamiętać! Są od tego tylko baaardzo rzadkie wyjątki). Czyli dla nas są to dokumenty zakupu. Do uznania dokumentu zakupu jako koszt musi to być dokument posiadający dane nabywcy i odbiorcy. Nie może to być więc paragon fiskalny (chyba że w wyjątkowych okolicznościach).

Dochód – dochód inaczej nazywamy zyskiem (dokładniej: zyskiem brutto). Jest to różnica pomiędzy Przychodami a Kosztami. Czyli jeśli w danym miesiącu wystawimy faktury sprzedażowe na 5000 zł, a faktur zakupowych (kosztowych) będziemy mieli na kwotę 2000 zł, to dochód wyniesie:
5000 zł – 2000 zł = 3000 zł

W powyższych i poniższych obliczeniach dla uproszczenia pomijamy podatek VAT.

Podatek PIT – obliczamy go od kwoty dochodu, obecnie dla tego podatku jest stawka 18%, czyli:
3000 zł x 18% = 540 zł

Czyli w danym miesiącu prawdopodobnie odprowadzimy do urzędu skarbowego podatek w wysokości 540 zł. Prawdopodobnie, jeśli założymy, że to nasz pierwszy miesiąc działalności, niedługo napiszę jak obliczać podatek w kolejnych miesiącach.

zysk netto – jest to dochód po opodatkowaniu, czyli:
3000 – 540 = 2460 zł

Jeśli prowadzimy spółkę z o.o., będziemy płacić podatek CIT, liczy się go tak samo jak PIT, tylko stawka wynosi 19%. Jeśli płacisz jednak PIT, to możesz wybrać również liniowy sposób rozliczenia PIT, wówczas stawka wynosi również 19%, ale nie możesz zastosować odliczeń od podatku (np. na internet, na dziecko, itd.).

O czym warto pamiętać? Że podatki płacimy od tego, ile faktur wystawimy, i ile faktur kosztowych będziemy mieli od naszych dostawców. W praktyce więc często firmy wystawiają faktury jak najpóźniej się da, aby odłożyć moment zapłaty podatku. Faktury możemy wystawić nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty lub wykonania usługi (7 dni od tego zdarzenia, które nastąpi wcześniej). Ponieważ jednak podatek PIT czy CIT płacimy i tak za dany miesiąc, ma to znaczenie wyłącznie gdy fakturę wystawisz np. nie w marcu, ale w kwietniu, czyli w miesiącu następnym.

Drugi sposób na oszczędzenie na podatku, to gromadzenie jak największej liczby faktur kosztowych. Oczywiście gromadzenie legalne. Czasem firmy ulegają pokusie zakupienia faktur kosztowych (łatwo znaleźć takie ogłoszenia). Takie oszustwo bardzo łatwo jest wykryć, dlatego nie polecam tego rodzaju „optymalizacji podatkowej”.

 

Czym różni się Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) a Księgi Handlowe (KH)/Księgi Rachunkowe/Pełna Księgowość?

Czym różni się Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) a Księgi Handlowe (KH) (zwane też Księgami Rachunkowymi lub Pełną Rachunkowością) ?

Czym różni się Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) a Księgi Handlowe (KH) ? To pytanie bardzo często gnębi początkujących przedsiębiorców. Na początek trzeba więc powiedzieć, że prowadzenie działalności w Polsce (ale i w innych krajach podobnie) wiąże się z koniecznością dokumentowania działalności firmy. Oficjalnie jest to niby dobre dla nas, przedsiębiorców, ale w praktyce służy tylko do tego abyśmy dobrze mogli obliczyć ile podatku powinniśmy zapłacić ukochanemu fiskusowi 🙂 Oczywiście nie chcę mówić, że prowadzenie dokumentacji jest z gruntu złe – jest dobre, ale nie koniecznie w takiej formie jak wymaga od nas ustawodawca 🙂

Przejdźmy więc do konkretów, zakładając w Polsce firmę możemy wybrać jeden z rodzajów prowadzenia dokumentacji – czy mówiąc inaczej księgowości:

 1. Karta podatkowa – najprostsza forma prowadzenia rachunkowości, dostępna tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, które nie zatrudniają pracowników. W ramach tej formy przechowujemy wyłącznie dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki, paragony). Ale uwaga – tylko niektóre rodzaje firm mogą prowadzić księgowość w tej formie, dlatego też jest to forma rzadko stosowana. Płacimy jeden określony podatek co miesiąc, w jednej kwocie, zależnej od zawodu i wielkości miasta w który mieszkamy.
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – sposób podobny do powyższego, księgujemy wyłącznie dokumenty sprzedaży. Ale dostępny dla każdego przedsiębiorcy (który nie przekroczył pewnej sumy przychodów w danym roku)
 3. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) – w tym rodzaju księgowości księgujemy nie tylko dokumenty sprzedaży ale też dokumenty zakupowe, podatek obliczamy jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a zakupów.
 4. Księgi Handlowe (KH), inaczej zwane „Pełną księgowością” albo „Księgami Rachunkowymi” – w tym rodzaju księgujemy dosłownie każdą operację przedsiębiorstwa, dokumenty sprzedaży zakupu, ale także operacje finansowe – przelewy wychodzące i przychodzące, operacje magazynowe, udziały w firmie, operacje w kasie, podatki itd… Najbardziej skomplikowana forma księgowości.

Jaką formę księgowości wybrać? Generalnie nie mamy dużego wyboru. Jeśli chcemy założyć spółkę z o.o. (lub inną spółkę prawa kapitałowego) to musimy wybrać Księgi Handlowe. Koszt prowadzenia ich przez biuro rachunkowe to zwykle 500 zł do 1500 zł netto (dla mikrofirmy).

Jeśli prowadzimy inny rodzaj działalności, np. działalność gospodarczą albo spółkę cywilną, to najlepiej wybrać KPiR lub Ryczałt. Różnica polega na tym, że w Ryczałcie nasz podatek obliczany jest tylko od przychodu, zaś w KPiR od różnicy pomiędzy przychodem a kosztami. Zobaczmy to na przykładzie:

Ryczałt w firmie usługowej – tłumaczenia

 • przychód za miesiąc: 2000 zł
 • koszty: 100 zł za telefon
 • podatek do zapłaty: 8,5% x 2000 zł = 170 zł
 • Zarobiliśmy więc 2000 – 170 – 100 = 1730 zł (od tego jeszcze powinniśmy odjąć koszty telefonu)

A jak to będzie wyglądało w firmie handlowej? Również ryczałt:

 • przychód za miesiąc: 2000 zł – tyle sprzedaliśmy towaru
 • koszty: 1800 zł – zakup towaru do sprzedaży
 • podatek do zapłaty: 8,5% x 2000 zł = 170 zł
 • Zarobiliśmy więc…. 30 zł.

Jak widać ryczałt obliczany jest od przychodu, opłaca się więc tam, gdzie mamy duży przychód a małe koszty. W działalności handlowej, gdzie musimy kupować towar, koszty zwykle są duże, a uzyskane marże na poziomie kilkunastu procent. W takim przypadku opłaca się przejście na KPiR. Zobaczmy jakby to wyglądało:

KPiR w firmie usługowej – tłumaczenia

 • przychód za miesiąc: 2000 zł
 • koszty: 100 zł za telefon
 • podatek do zapłaty: 18% x (2000 – 100) zł = 342 zł
 • Zarobiliśmy więc 2000 – 100 – 342 = 1558

Jak widzimy więc, w firmie usługowej bardziej opłaca się opodatkowanie ryczałtem. A jak to będzie wyglądało w firmie handlowej?

 • przychód za miesiąc: 2000 zł – tyle sprzedaliśmy towaru
 • koszty: 1800 zł – zakup towaru do sprzedaży
 • podatek do zapłaty: 18% x (2000-1800) zł = 36 zł
 • Zarobiliśmy więc: 2000 – 1800 -36 = 164 zł  – To jest 5,5 razy więcej niż przy poprzednim sposobie opodatkowania!!

Ryczał nie zawsze jednak wygląda tak różowo, gdyż ma kilka stawek podatkowych: 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Zależnie od wykonywanej przez nas działalności będziemy musieli zapłacić inną stawkę podatku.

Jak wyglądają zaś koszty prowadzenia poszczególnych rodzajów księgowości przez biuro księgowe dla mikro firm?

 • Karta podatkowa – ok. 80 zł – netto
 • Ryczałt – ok. 100 zł netto
 • KPiR ok. 150 – 250 zł netto
 • KH ok. 500 – 1500 zł netto

Dokładna cena zależy od tego, ile transakcji będzie miało miejsce w danym miesiącu.

Jest wiele programów do księgowości, z nich zdecydowanie wyróżnia się na plus Systim www.systim.pl ponieważ nie tylko pozwala prowadzić księgowość w formie KPiR, ale również można w nim wystawiać faktury, umowy, listy płac. Wkrótce planowana jest tam również obsługa pełnej rachunkowości.