Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. OK!

lip
27

Czy należy wystawić paragon, gdy klient indywidualny żąda faktury?

Fakturka SYSTIM

Jeżeli podatnik nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej transakcji i wręcza go klientowi indywidualnemu bez żądania - klient na jego podstawie może żadać wystawienia faktury do paragonu. Obowiązek wystawienia klientowi indywidualnemu paragonu wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363). Tak więc, jeżeli nabywca zażąda faktury, to sprzedawca dopiero na podstawie wystawionego paragonu może wystawić fakturę.

Natomiast podatnik, który korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w swojej działalności, nie ma obowiązku wystawiania paragonu fiskalnego do każdej transakcji i może wystawić klientowi indywidualnemu fakturę od razu.

Przedsiębiorca rejestrujący sprzedaż na kasie fiskalnej
Jeżeli klient indywidualny zażąda faktury, sprzedawca jest zobowiązany wpierw wystawić paragon do danej transakcji. Dopiero na podstawie paragonu, sprzedawca może wystawić fakturę dla nabywcy.

Należy podkreślić, że sprzedawca dopiero na żądanie nabywcy wystawia fakturę do paragonu. Oznacza to, że w pierwszej kolejności przedsiębiorca nabija sprzedaż na kasę fiskalną, a później wystawia fakturę. Dodatkowo do swojej kopii faktury przedsiębiorca powinien podpiąć paragon fiskalny oraz przechowywać w dokumentacji firmowej.

Każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinien zatem pamiętać, że w pierwszej kolejności należy nabić sprzedaż na kasę fiskalną, a dopiero później wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Nabywca ma 3 miesiące na złożenie swojej prośby odnośnie wystawienia faktury do paragonu.

Dodatkowo w określonych przypadkach musi ten paragon zwrócić sprzedawcy – na ten temat czytaj więcej na: http://www.e-deklaracje.pl/Czy-należy-zwrócić-sprzedawcy-paragon,-aby-otrzymać-fakturę?

Uwaga!
Jeśli klient żąda wystawienia faktury, wręcza mu się jej oryginał, natomiast paragon fiskalny dołącza się do tego egzemplarza faktury, który pozostaje w dokumentacji podatnika.

W przypadku faktury wystawionej w formie elektronicznej, należy oryginał paragonu fiskalnego pozostawić w dokumentacji – z danymi umożliwiającymi identyfikację tej faktury.

Przedsiębiorca rejestrujący sprzedaż bez kasy fiskalnej
Jeżeli jednak przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, to tym samym nie ma obowiązku wystawiania paragonu. W związku z czym, jeżeli klient indywidualny zażąda faktury to sprzedawca może wystawić nabywcy od razu fakturę – bez konieczności wcześniejszego wystawiania paragonu.

Na drukarkach fiskalnych z funkcją drukowania faktur istnieje możliwość wydruku paragonu lub właśnie faktury. Wystawianie dokumentów sprzedaży odbywa sie w programie do obsługi sprzedaży, z którego wydruk wysyłany jest na drukarkę fiskalną, gdzie następuje fiskalizacja tych dokumentów.

Podsumowując, podatnik może na żądanie nabywcy wystawić fakturę do transakcji od razu lub poprzez wcześniejsze udokumentowanie transakcji paragonem – wystawienie faktury na podstawie paragonu. Od tego zależeć będzie między innymi to czy sprzedawca rejestruje swoją sprzedaż na kasie lub drukarce fiskalnej oraz od tego komu ma wystawić dokument sprzedaży – klient biznesowy czy indywidualny.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, kupujący ma prawo zażądać wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi. Po tym terminie podatnik-sprzedawca ma prawo odmówić klientowi wystawienia faktury. Oczywiście wystawienie faktury dla klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym nie zwalnia podatnika z obowiązku zarejestrowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej.

Kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury dla klienta indywidualnego?
Zgodnie z ustawą o VAT w przepisach przewidziane zostały pewne wyjątki, które mówią, iż przy określonym charakterze sprzedaży nie ma obowiązku wystawiania faktury dla klienta indywidualnego, nawet gdy zgłosi ona takie żądanie.

Nie ma obowiązku wystawiania faktury dokumentującej sprzedaż na rzecz osoby prywatnej w przypadku:

 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • świadczenia usług:
 • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • – z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; oraz w przypadku otrzymania zaliczek lub przedpłat na poczet wyżej wymienionych czynności z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

lip
11

Jak skorygować fakturę wystawioną przez pomyłkę?

art

W sytuacji, gdy zostaną wystawione dwie faktury do jednej transakcji bądź faktura zostanie wystawiona z błędami – inny kontrahent, niewłaściwy nabywca, zły kod pocztowy itp., należy oczywiście poprawić zaistniały błąd.

Czasami to osoba wystawiająca fakturę jest w stanie szybko zorientować się, że został popełniony jakiś błąd na fakturze (np. przy sprawdzaniu danych), a niekiedy to dopiero kontrahent może dojrzeć, że na fakturze widnieje błąd popełniony przez sprzedawcę lub przez niego samego (np. zakup miał być dokonany na inne dane osobowe. Kontrahent pomylił się w podawaniu danych/przy wypełnianiu danych w formularzu zamówienia). Oczywiście w każdej z tych sytuacji należy postępować inaczej, ponieważ o sposobie poprawienia wystawionej faktury przez pomyłkę decyduje moment, w którym zauważono dany błąd.

 

1. Gdy faktura została wystawiona przez pomyłkę, ale nie trafiła do obrotu prawnego
Jeżeli dokument sprzedaży został wystawiony przez pomyłkę lub gdy przez przypadek zostały wystawione dwa te same dokumenty sprzedażowe odnoszące się do jednej i tej samej transakcji, można w tym wypadku anulować fakturę. Pod warunkiem, iż błąd został zauważony w miarę wcześnie, czyli przed wprowadzeniem dokumentu do obrotu prawnego.

Aby jednak anulowanie faktury było możliwe, należy spełnić cztery warunki:

 • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (czyli nie przekazano i nie udostępniono jej nabywcy),
 • faktura nie przedstawia prawdziwego zdarzenia gospodarczego (np. nie doszło do sprzedaży, która została na niej ujęta),
 • wystawca posiada oba egzemplarze faktury – przeznaczony dla nabywcy oraz dla sprzedawcy (dawniej oznaczane jako oryginał i kopia),
 • wystawca dokona na fakturze adnotacji informującej, że została ona anulowana, wraz ze wskazaniem przyczyny.

Na koniec należy podkreślić, że anulowaną fakturę trzeba przechowywać w dokumentacji z adnotacją w postaci np. “anulowano dnia 02.03.2016 roku – transakcja wcześniej zafakturowana”.

 

2. Gdy faktura została wystawiona przez pomyłkę i odebrana przez nabywcę
Jeżeli natomiast dokument sprzedażowy został wystawiony przez pomyłkę, podwójnie lub z błędnymi danymi (np. błędne dane osobowe kontrahenta) i oba dokumenty trafiły do rąk nabywcy (zostały wprowadzone do obrotu prawnego) to pozostaje już tylko skorygowanie istniejącej faktury.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż korekta sprzedaży odnosi się do zmniejszenia podstawy opodatkowania, tak więc sprzedawca może pomniejszyć VAT dopiero w momencie, gdy otrzyma potwierdzenie, że nabywca jest w posiadaniu faktury korygującej.

W celach księgowych będzie więc niezbędna:

 • data pierwotnego zdarzenia – ze względu na podatek dochodowy,
 • data potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę – ze względu na podatek VAT.

Oczywiście potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę może nastąpić w dowolnej formie (np. wiadomości e-mail, pocztowego potwierdzenia odbioru).

 

Program SYSTIM.PL do wystawiania faktur i ich korekt   - SPRAWDŹ!

Starsze posty &laquo