Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

bussines-44

Jeżeli podatnik stwierdzi, że decyzja wydana przez urząd skarbowy jest niezgodna — narusza jego prawa, może wnieść do niej odwołanie.

Jednakże przed złożeniem odwołania, należy wpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami, które pomogą w prawidłowym skierowaniu odwołania. Należy dowiedzieć się, jaki jest termin na złożenie odwołania, jakie elementy musi zawierać odwołanie, do kogo należy je skierować itp.
Czytaj dalej Czy można odwołać się od decyzji urzędu skarbowego?

Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

bussines-20

Księga przychodów i rozchodów to, innymi słowy, dokument, w którym księgowane są operacje gospodarcze związane z przychodami lub kosztami firmy. Jest to ewidencja uproszczona i przeznaczona tylko do celów podatkowych. Aby można było prowadzić KPiR, należy dopilnować ważnych terminów jej założenia i zgłoszenia odpowiedniemu naczelnikowi Urzędu Skarbowemu.

 

Czytaj dalej Kiedy założyć księgę przychodów i rozchodów?

Co to jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

startup-593324_640

KPiR jest skrótem stosowanym zamiennie do pełnego znaczenia pojęcia „Księga przychodów i rozchodów”. Jest to dokument, w którym ewidencjonuje się wszystkie operacje gospodarcze, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją uproszczoną, w której księguje się wszelkie operacje gospodarcze związane z przychodami (np. przychody ze sprzedaży), kosztami (np. koszty zakupu materiałów i towarów handlowych) i czy wydatkami (np. wynagrodzenia, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Czytaj dalej Co to jest KPiR – księga przychodów i rozchodów?

Jak zaksięgować fakturę zakupu?

bussines-30

Aby zaksięgować jakąkolwiek fakturę zakupu, należy wpierw sprawdzić jej poprawność. Należy sprawdzić wszelkie dane umieszczone przez sprzedawcę na fakturze, takie jak dane firmy, informacje o towarze lub usłudze oraz to czy dana faktura została wystawiona w dwóch egzemplarzach – jest to obowiązek stawiany przez przepisy prawa.

Czytaj dalej Jak zaksięgować fakturę zakupu?

Czy na fakturze mogę wpisać skróconą nazwę firmy?

bussines-20

Używanie skróconych nazw firm na fakturze jest bardzo wygodne dla przedsiębiorców, ponieważ niejednokrotnie spotykane są bardzo długie nazwy firm i są problematyczne w zapisie. Jednakże czy skracanie nazwy firmy jest zgodne z prawem?

Czytaj dalej Czy na fakturze mogę wpisać skróconą nazwę firmy?

Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą ma obowiązek wyboru formy podatku dochodowego oraz sposobu prowadzenia księgowości. Obowiązuje to obydwie grupy podatników – tych, którzy prowadzą działalność stacjonarnie i tych, którzy prowadzą ją tylko elektronicznie. Nie istnieją oddzielne zasady dla działalności prowadzonych w formie stacjonarnej, a elektronicznej, zasady są te same i odnoszą się do wszystkich podatników.

Czytaj dalej Jakie są warunki prowadzenia i opodatkowania handlu w Internecie?

Jak prawidłowo wystawić e-fakturę?

stapler-86797_640

Każdy przedsiębiorca, który posiada status czynnego podatnika VAT zmuszony jest do wystawiania faktur. Dodatkowo osoby, które są zwolnione z VAT również mogą obecnie wystawiać faktury – ale nie muszą.

Faktury mogą być wystawiane w formie papierowej lub elektronicznej, w tej drugiej mamy właśnie do czynienia z pojęciem e-faktury. E-faktura powinna zawierać niezbędne dane, które wymagane są przez przepisy ustawy o VAT.

Czytaj dalej Jak prawidłowo wystawić e-fakturę?