Zdolność prawna – czym jest i kogo dotyczy

Mówi się, że każdy człowiek od chwili swojego przyjścia na świat dysponuje tzw. zdolnością prawną. Tę kategorię stosuje się zarówno do osób fizycznych i prawnych, jak i jednostek organizacyjnych co prawda pozbawionych osobowości prawnej, ale na mocy specjalnych przepisów dysponujących pewnymi atrybutami, w tym zdolnością prawną.

Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony – różnice

Nawiązanie stosunku pracy z pracodawcą wiąże się z pewnymi istotnymi zobowiązaniami z obu stron. Wszystkie regulacje dotyczące z jednej strony zakresu obowiązków przypadających w udziale pracownikowi oraz jego uprawnień w miejscu pracy, a z drugiej wynagrodzenia i czasu trwania pracy powinny być zawarte w pisemnej umowie podpisywanej zarówno przez pracodawcę, …

Kiedy wystawić fakturę zaliczkową, a kiedy fakturę końcową?

Zlecenia realizowane przez firmy mogą być opłacane w całości już po ich wykonaniu, niekiedy jednak zleceniobiorcy żądają opłacenia części należności z góry, jeszcze przed dostawą towaru lub realizacją usługi. Biorąc pod uwagę drugą sytuację, niekiedy pojawia się konieczność opłacenia tzw. faktur zaliczkowych, które odnoszą się do określonych, jeszcze niesfinalizowanych dostaw.