Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. OK!

sie
26

Co musi zawierać faktura korygująca i nota korygująca ?

Przypominamy, że faktura korygująca jest podstawowym dokumentem służącym do korygowania treści faktury VAT. W niektórych przypadkach do takiej korekty służyć może również nota korygująca, można również fakturę anulować. Nigdy jednak korekta faktury nie może zmieniać w sposób zasadniczy treści faktury, np. pełnych danych nabywcy czy wystawcy albo pełnych danych towaru czy usługi. Notę korygującą wystawić może jedynie nabywca towaru lub usługi i wyłącznie w przypadku wad nie dotyczących kwot, pojawiających się na fakturze.

Poniżej przedstawiamy sytuacje, w jakich jesteśmy zobowiązani wystawić taką fakturę oraz z jakich elementów powinna się składać.

Nota korygująca powinna zawierać:

 • Wyraz „Nota korygująca”;
 • Numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • Imiona i numer za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 • Dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 (data wystawienia, numer faktury, strony transakcji, nazwy oraz ilości towarów lub usług, których dotyczy wystawiana faktura);
 • Wskazane treści korygowanej informacji oraz podanie prawidłowej treści.

Natomiast faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • datę wystawienia;
  • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (lub numer NIP-UE);
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi (lub numer NIP-UE);
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • przyczynę korekty;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach innych - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Każdemu z przedsiębiorców zdarzają się sytuacje kiedy jest zmuszony wystawić fakturę korygującą do faktury podstawowej. Przy wystawianiu takiej faktury warto skorzystać z internetowego programu do wystawiania faktur VAT (www.systim.pl). Dzięki wystawieniu faktury korygującej przy pomocy takiego programu ułatwimy i skrócimy sobie cały powyższy proces.

kwi
14

Czym różni się faktura zaliczkowa od faktury końcowej?

Czym różni się faktura zaliczkowa od faktury końcowej?

Sprawa jest bardzo prosta, ale często budzi nieporozumienia, zwłaszcza gdy dopiero zaczynamy karierę w biznesie czy księgowości. Na początek wyjaśnienie:

- fakturę (zwykłą, normalną fakturę) wystawiamy gdy sprzedaliśmy coś klientowi

- fakturę zaliczkową wystawiamy tylko i wyłącznie wtedy, gdy klient wpłacił nam jakąś kwotę tytułem zaliczki, a w przyszłości ma zapłacić kolejną część (np. w określonym czasie lub po dostawie zamówienia).

W związku z tym, jeśli klient wpłacił nam całą kwotę zamówienia, to faktury zaliczkowej nie wystawiamy! Przykładowo – klient kupił 100 telefonów po 500 zł, łączna wartość zamówienia wynosi więc 50 000 zł. Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 10 000 zł. Fakturę zaliczkową wystawiamy wpisując wartość całego zamówienia na 50 000, zaś kwotę wpłaconą na 10 000.

Czy można wystawić kilka faktur zaliczkowych? Oczywiście! Jeśli klient wpłacił nam kolejną zaliczkę w wysokości 5000 zł, wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową na 5000 zł. Na takiej fakturze powinna się również znaleźć kwota całego zamówienia (50 000 zł), oraz kwota wcześniej wpłaconych zaliczek. Takich faktur może być dowolna ilość.

A co gdy klient zapłacił już resztę kwoty? Zależy to od sytuacji:

- jeśli klient zapłacił już pieniądze, to możemy wystawić ostatnią fakturę zaliczkową.

- jeśli chcemy żeby klient dopiero zapłacił ostatnią część płatności, to wystawiamy mu fakturę zwykłą. Na takiej fakturze powinna się jednak znaleźć wartość całego zamówienia (50 000 zł) jak i wartości wpłaconych wcześniej zaliczek(5000 i 10000 zł).

 

Szybkie pytania:

- Czy można wystawić fakturę końcową jeśli wystawiliśmy faktury zaliczkowe na „całą kwotę” zamówienia? – Nie! W takiej sytuacji nie wystawiamy faktury końcowej. Ostatnią fakturą jest ALBO ostatnia faktura zaliczkowa ALBO faktura końcowa (faktura VAT z oznaczeniem kwoty zamówienia i poprzednio wpłaconymi kwotami).

- Czy można wystawić fakturę końcową „zerową”? Nie! Przepisy wyraźnie tego zabraniają.

- Czy można wystawić jedną fakturę zaliczkową, na wpłatę za całą wartość zamówienia? Tak, ale faktura ta będzie miała taki sam efekt jak zwykła faktura i z prawnego punktu widzenia nie będzie się od niej różnić.

 

Na koniec, aby uniknąć problemów z fakturami zaliczkowymi, polecić możemy program www.systim.pl który umożliwia ich wystawianie w bardzo prosty sposób.

 

 

 

Starsze posty &laquo