Potrącenia pracownicze – kiedy można je zastosować

Prawo do pobierania wynagrodzenia za wykonywaną pracę przysługuje każdej osobie zatrudnionej na danym stanowisku pracy. Wysokość tzw., pensji zwykle oscyluje na podobnym poziomie każdego miesiąca, może ona ewentualnie ulec zwiększeniu dzięki rozmaitym premiom oraz nagrodom, wypłacanym jednak okazyjnie, w zależności od zaistniałych okoliczności.

Mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca – kim są?

W polskiej rzeczywistości rynkowej funkcjonuje wiele firm. Różnią się one między sobą nie tylko profilem czy też rodzajem działalności, ale także wielkością. Z reguły pod tym względem wyodrębnia się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jak również największe firmy, które jednak stanowią jedynie znikomy procent wszystkich podmiotów działających na rynku przemysłowym.

Urlop macierzyński w firmie – poradnik od A do Z

Praca zawodowa młodych kobiet często wiąże się z różnymi przywilejami oraz uprawnieniami, które nie są dostępne pracownikom płci męskiej. Szereg rozmaitych przywilejów dotyczy przede wszystkim przyszłych mam oraz kobiet, które niedawno urodziły dziecko. Tym ostatnim w szczególności przysługuje urlop macierzyński, który jest jednym z rodzajów urlopów przyznawanych pracownicom z tytułu …